Vilka är riskerna med omstartslån?

Att ansöka om omstartslån erbjuder fördelar, men de medför också risker som högre avgifter, möjligheten till skuldsamlingsåtgärder och möjligheten till tvångsförsäljning av säkerheter vid utebliven betalning.

Högre avgifter förknippade med omstartslån kan väsentligt öka den totala lånekostnaden, vilket gör det avgörande för låntagarna att noggrant bedöma sin ekonomiska situation och förmåga att återbetala.

Skuldindrivningsscenarier kan vara stressande och skadliga för ens kreditbetyg om betalningar missas eller inte fullföljs, vilket kan leda till potentiella rättsliga åtgärder eller trakasserier från skuldindrivare. read more